Välkommen till Mikrobiologen.

Veterinärmedicinskt speciallaboratorium inom mykologi och bakteriologi.

Ditt personliga laboratorium med hög service och kompetent diagnostik

Laboratoriet grundades  1971 av Göran (VMD) och Berit Pålsson i Karlstad där laboratoriet alltid haft och fortfarande har sin verksamhet. Först under namnet MYBAC LAB vilket 1989 ändrades till MIKROBIOLOGEN LAB AB efter en omorganisation. Sedan 2002 är leg.vet Eva Pålsson ansvarig för den operativa delen .

Kontakta oss

Kontakta oss för att fråga eller diskutera diagnos, eller behandling vid den aktuella kliniska situationen.

Tel: 054-18 66 35

E-post lab@mikrobiologen.se

Adress: Box 436 651 10 Karlstad 

Provanalys

Bakteriologi .

Vår målsättning vad gäller rutinbakteriologiska undersökningar är att avge provsvar med resistensundersökning dagen efter det att provet anlänt till laboratoriet. Svaren e-postas omgående.

Speciella frågeställningar som Salmonella, Campylobacter, Actinomyces, Nocardia, Streptotrikos mfl. fordrar några dagar till.

Box 436

651 10 Karlstad, Sverige

Provanalys

Klinisk mykologi .

Svampar är en mycket stor grupp heterogena organismer som påverkar många processer inom olika områden. Såsom tex. inom livsmedel, medicin, trähantering mm. och listan kan göras lång. Inom den kliniska mykologin talar man om ytliga, intermediära och djupa mykoser. Inom veterinärmedicinen är de ytliga och intermediära mykoserna vanligast förekommande, vilket inte utesluter djupa mykoser vid olika kliniska situationer och som måste beaktas vid laboratoriediagnostiken. Av de ytliga mykoserna är dermatofytoserna vanligast och dominerande.

Box 436

651 10 Karlstad, Sverige

Skicka era prover till oss.

Vår inkommande post påverkas inte av postens nya utdelningsrutiner då leverans till boxadresser även fortsättningsvis sker alla vardagar.

Har ni slut på FRISVAR – ring/maila så skickar vi nya.

Välkommen att kontakta oss.

Eva Pålsson

VD, laboratoriechef

Leg.vet 1990 vid Veterinärhögskolan Ultuna Uppsala. Internationell vidareutbildning inom bakteriologi samt medicinsk mykologi vid universitetet i Leeds UK.

Karolina Henriksson

Mikrobiolog

Kandidatexamen i  biolog med inriktning på mikrobiologi

Org nr: 556364-2874 | All rights received 2022